Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

In opdracht van de gemeente Montfoort coördineert het Jeugdteam Montfoort de voorziening voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De VVE is er voor kinderen met een aan de omgeving gerelateerde kans op achterstand in de taalontwikkeling en daarmee op onderwijsachterstanden. De Jeugdgezondheidszorg zorgt voor verwijzing van de kinderen en de basisscholen, de peuterspeelzalen en kinderopvang geven deze voorziening in de praktijk vorm. 

Het Jeugdteam Montfoort houdt toezicht op de kwaliteit en kwantiteit en het Jeugdteam brengt de betrokken organisaties samen zodat deze goed met elkaar kunnen samenwerken. Voor meer informatie over de VVE kunt u contact opnemen met uw wijkverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg of met Andrea Godeke.

Andrea Godeke
06 – 15 06 08 35
a.godeke@jeugdteammontfoort.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Neem contact op met een van onze medewerkers.

talk-cloud

Hierbij vraag ik een oriënterend gesprek aan.

Vul alstublieft uw gegevens in en wij nemen contact met u op voor het plannen van een afspraak.