kennisbank

Wonen en werken

In elke nieuwe leeftijdsfase van je kind krijg je als ouder te maken met veranderingen en nieuwe vragen over de woon- en werksituatie. Bij volwassen kinderen kun je je bijvoorbeeld afvragen wat ze allemaal moeten regelen als ze op zichzelf willen gaan wonen.

Steeds zijn er veel mogelijkheden en belangrijke keuzes te maken. Volwassen kinderen maken die keuzes zelf, maar je kunt ze nog wel steunen door een luisterend oor te bieden en zo nodig te adviseren.

Woon- en werksituatie

Dit gedeelte van de site biedt de informatie die je kind nodig heeft om de juiste keuzes te maken op het gebied van wonen en werken. Het bevat veel praktische informatie en schenkt ook aandacht aan wonen met een kind dat een beperking heeft.

Gerelateerde onderwerpen