Opt out regeling

Een jeugdige aan wie gespecialiseerde ggz is geleverd kan, samen met degene die hem de ggz heeft verleend, ervoor kiezen dat geen enkele diagnostisch gegeven bij de declaratie wordt vermeld. Indien de jeugdige jonger is dan twaalf jaar of ouder en zijn belangen niet goed kan behartigen, kan de degene die het gezag over hem uitoefent (dat wil zeggen een ouder of andere gezagsdrager) voor deze optie kiezen. De curator of mentor van een meerderjarige jeugdige kan ook voor deze optie kiezen. Hiertoe dient de privacyverklaring ingevuld en ondertekend te worden.

Hier vind u de privacy verklaring