mogelijkheid tot second opinion

Als u gebruik wilt maken van een individuele voorziening (specialistische zorg) zal duidelijk moeten worden of aan de voorwaarden voor toekenning hiervan wordt voldaan. U moet aantonen dat een aangeboden (overige) voorziening niet behulpzaam dan wel niet passend is. Als u hier met het Jeugdteam niet uit komt, kunt u een second opinion vragen via uw huisarts, of via een onafhankelijke jeugdhulpverlener. Meer informatie kunt u via het Jeugdteam krijgen.