eigen bijdrage / ouderbijdrage

Vanaf 1 januari 2016 is er geen ouderbijdrage meer verschuldigd.

Wanneer er woningaanpassingen of hulpmiddelen, zoals een rolstoel, nodig zijn voor uw kind, dan vallen deze onder de Wet maatschappelijke ondersteuning en niet onder de Jeugdwet. Een aanvraag hiervoor wordt in overleg gedaan met het Sociaal Team. Voor hulpmiddelen voor minderjarigen geldt geen eigen bijdrage.