cliëntondersteuning

Als cliënt wordt u op meerdere manieren ondersteund. Ten eerste natuurlijk door het Jeugdteam en/of de instelling waar u hulp van krijgt. Daarnaast is er ook onafhankelijke cliëntondersteuning.

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij jeugdhulp

Cliëntondersteuning helpt jeugdigen en hun ouders om zo veel mogelijk zelf de regie te houden (zelf te bepalen welke hulp ze krijgen). Cliëntondersteuners kunnen helpen om:

  • de hulpvraag duidelijker te krijgen
  • keuzes te maken
  • de juiste hulp te organiseren
  • verschillende hulpsoorten op elkaar af te stemmen.

Cliëntondersteuning duurt in principe maar kort. De duur is afhankelijk van de vragen waar ouders en jongeren mee zitten. Ook kan cliëntondersteuning meerdere keren nodig zijn. Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn.

Recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle cliënten, van jong tot oud, hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Uw gemeente zorgt voor de beschikbaarheid van cliëntondersteuning voor alle maatschappelijke hulpvragen, dus ook voor hulpvragen van ouders. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor cliëntondersteuning van jeugd die onder de Jeugdwet valt.

De gemeente Montfoort heeft de onafhankelijke cliëntondersteuning bij MEE ingekocht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEE:

MEE Utrecht, Gooi & Vecht

T 0900 633 63 63

clientondersteuning@mee-ugv.nl

 

Verder is er nog een aantal andere organisaties waar u terecht kunt met vragen.

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een landelijke organisatie voor vertrouwenspersonen. Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op het AKJ doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de  hulpverlening door kan gaan. Zie voor meer informatie www.akj.nl.

UW Ouderplatform is een platform in de regio Utrecht West en Regio Lekstroom. Opgericht door en voor ouders van kinderen met een extra uitdaging in de ontwikkeling wat zich uit in ‘ander’ gedrag en/of leren. Het platform is actief in regionale belangenbehartiging, organiseert activiteiten waarin ouders elkaar ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen en heeft een rol in beleidsontwikkeling van jeugdhulp en passend onderwijs.