Ik heb een vraag

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, buren en kennissen. Soms lukt dat niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan kunt u terecht bij het Jeugdteam.

Voor wie?

Het Jeugdteam Montfoort is er voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders, woonachtig in de gemeente Montfoort. Wij zijn er ook voor professionals. U kunt bij ons terecht met alle vragen en zorgen rondom kinderen en gezinnen. Vragen over opvoeden, gezinsproblematiek, de ontwikkeling van kinderen, veiligheid en ondersteuningsvragen over  kinderen met psychische problemen of een beperking.  De ondersteuning is gratis en u heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig om in contact te komen met het Jeugdteam.

Voor welke situaties kunt u bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht met al uw vragen en zorgen rondom uw kind en gezin. Onder het kopje ‘jeugdteam’ staat beschreven wat het Jeugdteam precies doet.

Hieronder wordt een aantal voorbeelden beschreven.

Meer weten over opvoeden en opgroeien?
Kijk eens in de kennisbank

 

Aanmelden, klik hier:

Aanmeldformulier Jeugdteam Montfoort

Voor welke situaties kunt u bij ons terecht?

Opvoeden

Nicole (30) is de moeder van de zevenjarige Lotte. Ze werkt als juf op een basisschool. De opvoeding van haar dochtertje valt haar zwaar. Lotte slaapt slecht en heeft verschrikkelijke driftbuien. Ze drijft Nicole daarmee tot wanhoop. Ook merkt ze dat Lotte in de klas niet goed kan meekomen. Nicole praat hierover met haar moeder en haar vriendinnen, maar toch heeft ze het gevoel dat ze wat extra ondersteuning kan gebruiken. Voor deze extra ondersteuning kan Nicole het Jeugdteam Montfoort inschakelen.

Zelfstandig gaan wonen

Als Karin vijf jaar is wordt ze uit huis geplaatst. Haar ouders zijn net gescheiden, haar moeder kan door drank- en drugsgebruik niet langer voor haar zorgen. Tot haar zestiende heeft Karin bij haar grootouders gewoond. In de puberteit wordt ze erg opstandig. Op school begint ze te spijbelen. Haar grootouders weten niet wat te doen en er is veel ruzie. Na een aantal gesprekken bleek dat zelfstandig wonen voor Karin en haar grootouders de meest passende oplossing was. Het Jeugdteam Montfoort ondersteunde Karin bij het zelfstandig wonen en hielp Karin bij het afronden van haar studie en het zoeken naar een baan.

Schulden

Jos (42) is gescheiden van zijn vrouw en heeft veel schulden. Jos wordt depressief en vindt het steeds lastiger om zijn drie kinderen op te voeden. Werken lukt Jos niet meer. Vandaag heeft Jos toevallig een goede dag, maar dat kan morgen helemaal omgeslagen zijn. Met veel moeite kan hij er dan toe zetten om wat gezonds te koken voor zijn drie kinderen. Over twee kinderen zijn zorgen. Zijn zoons halen allebei lage cijfers, hebben concentratieproblemen en slapen slecht. Jos meldt zich hiervoor bij het Jeugdteam Montfoort. Tijdens een huisbezoek bespreekt een medewerker van het Jeugdteam samen met Jos en zijn kinderen wat er aan de hand is en wat er nodig is om de problemen op te lossen.

ADHD

Thijs (9) is van jongs af aan al een ondernemend ventje. Hij is altijd druk en zit nooit stil. Het lukt hem niet om lang aan tafel te zitten. Wanneer hij iets vertelt, ratelt hij aan een stuk door. Zijn ouders zitten regelmatig met de handen in het haar. Zij vinden het vervelend dat Thijs onzeker is en dat het op school niet goed gaat. Hij is snel afgeleid en voor de rest van de klas is hij vaak storend. Uit onderzoek blijkt dat Thijs ADHD heeft. De medicijnen die hij hiervoor krijgt helpen wel maar op school gaat het niet goed. Zijn ouders besluiten contact op te nemen met het Jeugdteam Montfoort. Er vindt een gesprek plaatst met ouders, de meester en de Jeugdteammedewerker. Hier wordt een plan gemaakt wat Thijs op school kan helpen.

Zorgen van de juf op school

Kim, 5 jaar, gaat naar de basisschool. Haar juf maakt zich zorgen: Kim is vaak ziek en is een stil kind. Soms zegt ze een hele dag niets. De juf bespreekt haar zorgen met de ouders van Kim en ouders geven aan zich ook zorgen te maken. Ze weten niet wat er aan de hand is. De juf geeft ouders een folder van Jeugdteam mee. Ouders bellen voor een afspraak en het Jeugdteam bekijkt samen met het gezin wat er aan de hand is. Ook observeert de medewerker op school en wordt overlegd met de huisarts.

Echtscheiding

Het huwelijk van Pim en Sandra sleept zich al een paar jaar voort. Ze communiceren nauwelijks nog, alleen over noodzakelijke praktische zaken. Er hangt een bijna ondraaglijke spanning in huis. Pim besluit daar een einde aan te maken. Beide ouders weten niet goed hoe het nu verder gaat en ze vragen het Jeugdteam om hulp. Het jeugdteam helpt hen met praktische zaken en geeft hen tips hoe ze het aan hun kinderen kunnen vertellen.

Drugsgebruik

Toen Tim 13 jaar was begon hij met blowen, omdat het stoer was, maar ook lekker. Even niks meer voelen, niks meer denken, gewoon chillen zonder stress. Al snel ging het met Tim minder goed op school en haalde hij slechte cijfers. Omdat Tim zich vaak ziek melde en vaak spijbelde, lichtte school het Jeugdteam Montfoort in. Het Jeugdteam had snel door wat er speelde en stelde samen met Tim, zijn ouders, school en de leerplicht ambtenaar een plan op, zodat hij van zijn verslaving af kon komen en weer goede cijfers haalde op school.

Verstandelijke beperking

Laura heeft een verstandelijke beperking en het syndroom van down. Ouders hebben hulp nodig bij het vinden van dagbesteding. Hiervoor maken ze een afspraak bij het Jeugdteam die samen met hen een plan maakt. Samen gaan ze op zoek naar een goede plek voor Laura.

Logeeropvang

Peter van 14 jaar heeft een lichamelijke aandoening en pdd-nos. Hij doet graag dingen met leeftijdsgenoten, wat niet gemakkelijk is omdat hij lichamelijk steeds verder achteruit gaat. Voor zijn ouders is de zorg zwaar. Met het jeugdteam wordt gekeken hoe het gezin ontlast kan worden en hoe Peter contact kan hebben met leeftijdsgenoten. Hiervoor wordt logeeropvang ingezet.