Vacatures

Vacature medewerker Jeugdteam Montfoort (aantal uren in overleg)

Voor het Jeugdteam in de gemeente Montfoort zijn wij per direct op zoek naar een ervaren jeugdhulpverlener.

Het Jeugdteam heeft een centrale plaats in de jeugdhulp in de gemeente Montfoort. Jeugdigen en ouders kunnen er terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. De medewerkers van het Jeugdteam geven advies en begeleiding. Het Jeugdteam adviseert de gemeente over de inzet van specialistische zorg en persoonsgebonden budget. Er is een goede samenwerking met de diverse instanties in het sociaal domein. De gemeente Montfoort is een gemeente in de regio Utrecht-West met ongeveer 13.600 inwoners.

De taken zijn:

 • als lid van het team (5 personen) uitvoeren van de basisfunctie jeugdhulp in de gemeente
 • aannemen van vragen en aanmeldingen en geven van informatie en advies
 • samen met de cliënt verhelderen van de vraag
 • begeleiden van jeugdigen, ouders en gezinnen
 • in gesprek met de cliënt en in overleg met het team opstellen van een ondersteuningsplan
 • adviseren van de gemeente over de inzet van specialistische zorg en persoonsgebonden budget en het voorbereiden van verleningsbeschikkingen
 • samenwerken met betrokken instanties en coördineren van zorg
 • bijhouden cliëntregistraties en dossiers

Kandidaten:

 • hebben tenminste een relevante HBO-opleiding
 • hebben 3 tot 5 jaar ervaring in, bij voorkeur, de jeugd-LVB, of de jeugdzorg of jeugd-GGZ
 • zijn flexibel
 • werken vanuit de visie van de transformatie (eigen regie van gezinnen, oplossingen vanuit de leefwereld, dienstverlenende professionals, juiste inzet van zware hulpvormen)
 • werken methodisch op een breed terrein van opvoeden en opgroeien
 • werken gestructureerd en communiceren mondeling en schriftelijk logisch, duidelijk en in begrijpelijke taal
 • zijn gericht op samenwerking binnen en buiten het team en dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het goede functioneren van het Jeugdteam

Wij bieden:

 • een positieve werkomgeving en enthousiaste, gemotiveerde collega’s
 • goede samenwerkingsverbanden met de gemeente en vele ketenpartners
 • een lerende praktijk waar reflectie op het eigen handelen en deskundigheidsbevordering ingebed zijn in het werk
 • een nauwe verbinding met expertisebureau VanMontfoort
 • een aanstelling voor bepaalde tijd bij De Thuisbasis Sociaal Werk* (bij gebleken geschiktheid behoort een vast contract tot de mogelijkheden)
 • CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening schaal 8

Voor meer informatie over de functie, kunt u contact opnemen met Andrea Godeke, teamleider van Jeugdteam Montfoort. Telefoon: 06 – 150 60 835 of a.godeke@jeugdteammontfoort.nl

Reacties kunt u vóór 19 augustus 2019 richten Andrea Godeke, teamleider Jeugdteam Montfoort via a.godeke@jeugdteammontfoort.nl. De eerste gesprekken zullen plaats vinden op woensdag 21 augustus 2019 en donderdag 22 augustus 2019.

*De Thuisbasis Sociaal Werk (www.dethuisbasisjeugdhulp.nl)  is in 2014 opgericht als zusterorganisatie van VanMontfoort (www.vanmontfoort.nl) met de ambitie om bij te dragen aan de transformatie in het sociaal domein door het uitvoeren van jeugdhulp en andere vormen van uitvoerend sociaal werk. Sinds 1 januari 2015 voert De Thuisbasis het Jeugdteam uit in opdracht van de gemeente Montfoort.