Medewerkers

Het Jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid op een breed terrein van welzijn en zorg. Het team beschikt over pedagogische, sociaal- maatschappelijke en psychosociale expertise en heeft kennis van psychiatrie en kinderen met een beperking.  Verder is er een nauwe samenwerking met de jeugdgezondheidszorg en de huisartsen en kunnen we zo nodig een beroep doen op hun medische kennis.

Alle medewerkers zijn minimaal HBO geschoold en hebben ruime werkervaring in het jeugdveld. Daarnaast zijn alle medewerkers geregistreerd in het register van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

De medewerkers zijn in dienst bij De Thuisbasis. Voor meer informatie: www.dethuisbasis.nl

Werken bij het Jeugdteam

Vanaf 1 september 2019 hebben we een vacature bij het Jeugdteam. Voor meer informatie klik hier: vacature Jeugdteam

Andrea Godeke

Ik werk ruim 12 jaar in de jeugdhulpverlening waarvan de laatste 9 jaar als jeugdbeschermer waardoor ik ruime ervaring heb in het regisseren van (hulpverlenings-)processen en risicotaxaties. Ik ben teamleider van het jeugdteam.
Telefoon: 06-15060835
E-mail: a.godeke@jeugdteammontfoort.nl

Iris de Regt

Ik ben een aantal jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening. Ik heb ervaring in o.a. pleegzorg en heb regie- en uitvoerende functies gehad. Vanuit het jeugdteam ga ik graag met uw gezin (en netwerk) op zoek naar de hulpvraag en de gewenste situatie.
Telefoon: 06-11 34 81 56
Email: i.deregt@jeugdteammontfoort.nl

Julia Noordegraaf

Ik ben een aantal jaar werkzaam als pedagoog en jeugdzorgwerker. Ik heb ervaring opgedaan binnen gehandicaptenzorg, kinderpsychiatrie en jeugdzorg. Ik zoek samen met u naar de juiste ondersteuning bij vragen rondom opgroeien en opvoeden.
Telefoon: 06-13 94 74 09
E-mail: j.noordegraaf@jeugdteammontfoort.nl

Hermien Nijdam

Ik werk 17 jaar als maatschappelijk werker waarvan nu 7 jaar in Montfoort. Binnen mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met het werken met ouders en kinderen. Ik ben gespecialiseerd in: relatie, opvoeding, huiselijk geweld, rouw, praktische en financiële zaken. Telefoon: 06 – 15 05 86 43
E-mail: h.nijdam@jeugdteammontfoort.nl

Wineke van Ravenstein

Ik ben acht jaar leraar en orthopedagoog geweest in het voortgezet onderwijs. Verder heb ik ervaring in de jeugdhulpverlening. Samen met een gezin (en hun netwerk) onderzoek ik wat de hulpvraag is en wat nodig is om de gewenste situatie te bereiken. Telefoon: 06 – 12 66 69 87
E-mail: w.vanravenstein@jeugdteammontfoort.nl