het jeugdteam

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, buren en kennissen. Soms lukt dat niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan kunt u terecht bij het Jeugdteam. Iedereen die vragen of zorgen heeft over kinderen en gezinnen kan contact  opnemen met het Jeugdteam.

Wat doet het Jeugdteam?

  • Wij geven Informatie, advies en voorlichting;
  • Wij doen vraagverheldering, kijken samen met u wat er aan de hand is en wat er nodig is
  • Wij maken samen met u als het nodig is een ondersteuningsplan
  • We kunnen verder onderzoek doen (bijvoorbeeld: vragenlijsten afnemen observeren op school of bij u thuis)
  • Wij beoordelen aanvragen voor specialistische ondersteuning en pgb’s
  • Wij bieden zelf begeleiding (bijvoorbeeld: ouderbegeleiding, opvoedondersteuning, begeleiding aan kinderen, psycho educatie, ondersteuning bij echtscheiding)
  • Wij bespreken met u als dit nodig is de veiligheid van uw kinderen en kunnen een veiligheidsplan maken
  • Coördinatie en monitoring van hulp (één gezin, één regisseur, één plan), regie en afstemming met alle betrokkenen en aanbieders van jeugdhulpverlening
  • Als u niet tevreden bent met een zorgaanbieder (bijvoorbeeld omdat u lang op een wachtlijst staat), kunnen wij met u meedenken bij een oplossing

Contact
Het Jeugdteam is iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken.

 

Adres
Kasteelplein 5
3417 JG Montfoort

 

Laan van Overvliet 9
3461 HE Linschoten


Telefoon
06 – 27 05 61 53 


E-mail
info@jeugdteammontfoort.nl