Clientondersteuning en klachten

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als inwoner van de gemeente Montfoort krijgt u de ondersteuning in de eerste plaats van de medewerker van het Jeugdteam. Wij doen er alles aan om uw vraag en uw situatie goed in kaart te brengen en u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kunt altijd iemand ter ondersteuning meenemen naar een gesprek, bijvoorbeeld iemand uit uw nabije omgeving.

Het kan zijn dat u behoefte heeft aan cliëntondersteuning die los staat van het Jeugdteam. Dat kan in Montfoort door contact op te nemen met MEE.
E-mail: cliëntondersteuning@mee-ugv.nl.
Telefoon: 030-2642222 
De ondersteuning door MEE is voor u gratis; de gemeente betaalt hiervoor aan MEE.

Klachtenregeling

Het Jeugdteam doet er alles aan om met u de problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien te verminderen. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met het advies van het Jeugdteam om een bepaalde vorm van hulp in te zetten. In dat geval heeft u eerst een gesprek met de teamleider van het Jeugdteam.

Ook kunt u een klacht hebben over de manier waarop er met u is omgegaan of de manier waarop begeleiding door het Jeugdteam is geboden. In dat geval kunt u een klacht indienen tegen de wijze van bejegening door een medewerker van het Jeugdteam. Veel klachten worden opgelost in een gesprek. Bespreek de klacht eerst met de hulpverlener. Als u er samen niet uitkomt kunt u contact opnemen met de teamleider. Wanneer u een klacht heeft over het optreden van de teamleider dan kunt u zich wenden tot Adri van Montfoort, directeur van Stichting de Thuisbasis.

Als u een klacht heeft of niet tevreden bent over een zorgaanbieder dan kunt u dit bespreken met de zorgaanbieder zelf. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met het Jeugdteam. Wij kunnen met u meedenken bij een oplossing.

Onze jeugdteammedewerkers zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Bent u van mening dat een van de medewerkers onprofessioneel heeft gehandeld, dan heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de SKJ. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.skjeugd.nl.

U kunt ook terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugd (AKJ). Dit is een landelijke organisatie voor vertrouwenspersonen. Jongeren, kinderen, ouders, verzorgers, pleegouders en grootouders kunnen een beroep op het AKJ doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en/of als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdhulp. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.akj.nl.

Bezwaar en beroep

De gemeente Montfoort geeft, op advies van het Jeugdteam, de beschikking af voor specialistische jeugdhulp (via de Jeugdwet of een PGB). Wanneer u het niet eens bent met de beslissing in die beschikking, dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de gemeente Montfoort. Dit moet binnen 6 weken na de datum van de beschikking. Zie voor de procedure Montfoort – Hoe maak ik bezwaar? Als u het na de bezwaarprocedure nog steeds oneens bent met de beslissing, kunt u een procedure aanspannen bij de rechter.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Neem contact op met een van onze medewerkers.

talk-cloud

Hierbij vraag ik een oriënterend gesprek aan.

Vul alstublieft uw gegevens in en wij nemen contact met u op voor het plannen van een afspraak.